AnyDesk
Download AnyDesk
DEMO
 

Cenas spēkā no 01.10.2022.

Programmas  apkalpošana "1С:Uzņēmums 8"

Programmas veids / licence un apkalpošana

Maksa gadā
EUR bez PVN
Maksa mēnesī 
 
EUR bez PVN
Pamatlicence vai profesionālā licence (ieskaitot konsultācijas un atjaunošanas)230.00

23.00

Programma  "1С:Grāmatvedība 8". Komplekts 5 lietotājiem (ieskaitot konsultācijas un atjaunošanas) 300.0030.00
Tikai programmas atjaunošanas (bez konsultācijām)150.00

17.00

Papildus darba vietu apkalpošana  programmai "1С:Uzņēmums 8"

Papildus licence 1 darba vietai40.004.00
Papildus licence  5 darba vietām120.0012.00
Papildus licence  10 darba vietām150.0015.00
Papildus licence  20 darba vietām250.00

25.00

Papildus licence  50 darba vietām500.0050.00

Programmas "1С:Uzņēmums 7.7" apkalpošana

Programmas veids un apkalpošana

Maksa gadā
EUR bez PVN

Maksa mēnesī
  EUR bez PVN

Lokālās versijas   (ieskaitot konsultācijas un atjaunošanas)

330.00

33.00

Tīkla versijas  (ieskaitot konsultācijas un atjaunošanas)

500.00

50.00

Tikai programmas atjaunošanas (bez konsultācijām)

220.00

22.00

Cenas par papildus programmas apkalpošanas pakalpojumiem

Apkalpošanas pakalpojumi

Versija 7.7
(EUR bez PVN)

Versija 8
(EUR bez PVN)

Vienreizēja programmas atjaunošana bez līguma300.00

220.00

Pāreja no citas 1C:konfigurācijas uz Fast Soft konfigurāciju 300.00

220.00

Katalogu vai atlikumu pārnešana no citas programmas vai 1C:konfigurācijas 300.00

250.00

Apmācība, konsultācijas (tajā skaitā attālināti) darbam ar programmu, par vienu stundu 40.00

30.00

Grāmatveža - konsultanta pakalpojumi (uzskaites sistēmas iestatīšana, datubāzes analīze un labošana,  kļūdu meklēšana ), par 1 stundu 60.00

40.00

Programmas 1C instalācija vienam datoram 45.00

30.00

Programmas tehniskā apkalpošana par 1 stundu 35.00

30.00

Drukas  formas izstrāde dokumentiem no 60.00

no 40.00

Dokumentu, atskaišu, rokasgrāmatu u.c. izstrāde un apstrāde no 100.00

 no 70.00

Klienta datu bāzes sadalīšana (līdz 2 gadiem) no 250.00

no 200.00

* Visas cenas norādītas eiro bez PVN

  • Augstākminētās cenas attiecas uz darbiem SIA "Fast Soft" birojā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:30.
  • Minimālā darbu apmaksa - 20,00 eiro+PVN.
  • Cenas par darbiem tiek paaugstinātas sekojošos gadījumos (piemaksas tiek summētas):
    • par  1,5 reizi steidzamo darbu izpildīšanas gadījumā vienas darba dienas laikā;
    • par  1,5 reizi ja darbs tiek veikts Pasūtītāja telpās
    • par 2 reizēm steidzamo darbu izpildīšanas gadījumā 1-3 stundu laikā.

top

SIA 'ILEAR'
Edisoft
Telema
VGK
Debets-Kredīts