AnyDesk
Download AnyDesk
DEMO
 

Cenas spēkā no 01.10.2022


Programmas "Grāmatvedība" moduļu cenas

Moduļu nosaukumi

Versija 7.7
EUR bez PVN

Versija 8 Profesionālā 
EUR bez PVN

Paplašinātā darba alga

375.00

b/m

Izziņa par darbinieku atvaļinājuma periodu

80.00

b/m

Projektu uzskaites vadība

35.00

b/m

Nākamo periodu izdevumu un ieņēmumu norakstīšana

100.00

b/m

Ienākumu un zaudējumu naudas līdzekļu sadalīšana pēc dokumentiem

100.00

b/m

Valūtas kursu ielādēšana

60.00

b/m

Pieslēgšanās bankām

80.00

b/m

Pārskatu komplekts eksportam uz EDS

200.00

b/m

"PVN deklarācija un PVN pielikums" eksportam uz EDS

80.00

b/m

"PVN deklarācija kokmateriāliem" eksportam uz EDS

100.00

b/m

"Ziņojums par Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" eksportam uz EDS

60.00

b/m

"Ziņas par darba ņēmējiem" eksportam uz EDS

60.00

b/m

"Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām" eksportam uz EDS

60.00

b/m

"Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem" eksportam uz EDS

60.00

b/m

 Paziņojums 1IB 60.00 b/m
Pamatlīdzekļu kustība par periodu

35.00

b/m

Uzkrāto atvaļinājumu aprēķina izveidošana

100.00

b/m

Izziņa par darbinieka vidējo darba algu

35.00

b/m

Statistikas pārskats "Darbs 2"

200.00

b/m

Statistikas pārskats "Darbs 5"nav
 200.00
E-grāmatu lejupielāde no EDS  nav   100.00
Slimības lapu lejupielāde no EDS nav  100.00
Netto algas aprēķins no Brutto algas
 nav  150.00
IIN pārskats par fiziskās personas - nerezidenta - gūtajiem ienākumiem un LR samaksātajiem nodokļiem

80.00

b/m

Pārskats "Intrastat"

125.00

85.00

Rēķinu veidošana elektroniskā formātā

45.00

b/m

Rēķinu un sms-ziņojumu elektroniskā izsūtne

200.00

140.00

Datu apmaiņa ar "CostPocket" sistēmu
 navb/m
Datu apmaiņa ar "Saldo" sistēmu nav 100.00
Datu apmaiņa ar "BankUp/Rekini.lv"" sistēmu nav 200.00
Grāmatojumu atskaite revidentiem nav 120.00
Paziņojums bankām "1MB- Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskats" nav 250.00
UIN pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem nav120.00
Pārskata par nerezidenta gūtajiem ienākumiem eksports EDS nav 70.00
Fizisko personu saimnieciskās darbības reģistrācijas žurnāls

100.00

70.00

Fizisko personu PVN žurnāls

100.00

70.00


Programmas "Tirdzniecība un Noliktava 7.7" un "Tirdzniecības vadība 8" moduļu cenas

Moduļu nosaukumi

Versija 7.7 
EUR bez PVN

Versija 8 
EUR bez PVN

Kases sistēmas pieslēgšana, POS termināls

nav

No 200.00

Skenera pieslēgšana

90.00

60.00

Datu termināla pieslēgšana

300.00

180.00

Svītrkodu un etiķešu printera pieslēgšana

160.00

120.00

Datu apmaiņa ar "Edisoft"sistēmu

nav

220.00

Datu apmaiņa ar "Telema" sistēmu

nav

220.00

Rēķinu un sms - ziņojumu elektroniskā izsūtne

200.00

140.00

Rēķinu izveidošana elektroniskā formātā

45.00

b/m

Projektu uzskaites vadība

45.00

b/m

Pārskats "Intrastat"

125.00

85.00

Preču iepakojums, dabas resursu nodokļa pārskats (DRN)

200.00

140.00

Preču sēriju uzskaite

b/m

b/m

Uzskaite divās mērvienībās

nav

b/m

Preču uzskaite pēc papildraksturojumiem

nav

b/m

Realizācijas termiņu kontrole

nav

b/m

Akcīzes preču uzskaite

nav

b/m

Muitas noliktava

b/m

b/m

Noliktavas loģistika

nav

b/m

Automātiskās atlaides

b/m

b/m

Klientu atlaižu kartes, dāvanu kartes

b/m

b/m

Ražošanas procesa realizācija ar produkcijas komplektēšanu pēc dažādām specifikācijām

b/m

b/m

Preču uzskaite pārstrādē

nav

b/m

Darbs ar Touch screen monitoru

nav

b/m

** Visas cenas norādītas EIRO bez PVN


top

SIA 'ILEAR'
Edisoft
Telema
VGK
Debets-Kredīts