AnyDesk
Download AnyDesk
DEMO

Sistēmas "1C:Uzņēmums" integrācija ar Internet tehnoloģijām.

Web - pielikumi uz sistēmas "1C:Uzņēmums" pamata.

"1C:Uzņēmums" sistēma, kas tika orientēta ari darbam Internētā. Sistēma  ļauj kārtot elektroniskas tirdzniecības organizāciju ar elektroniska veikala atveršanu un klientu automātisku pasūtījumu apstrādi. Internēt - lapā automātiski tiek atjaunota senu lapa. Ir iespēja ielikt preču izskatu.
Sistēmas "1C: Uzņēmums" integrācijas līdzekļi ar Internēt - tehnoloģijām dod iespēju organizēt jūsu tirdzniecības aģenta darbu uz attālinātas darba vietas vai uz attālinātas firmas klienta (pircēja) darba vietas.
 
Attālināta aģenta darba vieta.
  
Šis lēmums ļauj kārtot savstarpējo iedarbību starp tirdzniecības firmu un tās aģentiem caur firmas Internēt-lapu. Aģenti var strādāt jebkurā pasaules galā ja viņiem ir pieeja Internētam.
Attālinātie aģenti ar firmas Internēt - lapas palīdzību var izvēlēties/ievadīt savam darbam nepieciešamus datus tieši iekšā firmas tirdzniecības sistēmā vai no tās, bet firma var izmantot šos datus savai darbībai. Starp citu tas, notiek neaizkavējot firmas nodarbinātos darbiniekus.


Tirdzniecības aģenta darbs jūsu firmas sistēmā "1C: Uzņemums" caur Internētu izskatās sekojoši:
 • Notiek Aģenta autorizācija, viņš ieiet sistēmā caur paroli.
  Autorizācijas laikā notiek aģenta pieejas ierobežošana sistēmas informācijai, tas nozīmē kā viņam būs pieeja tikai tai informācijai, kuru izvēlēsies firma.
 • Aģents var saņemt operatīvo kopējo un individuālo informāciju. Piemērām viņš var saņemt datus par preces asortimentu un skaitu firmas noliktavās un saņemt informāciju par saviem darījumiem izvēlētā laika posmā.
 • Aģents var saņemt atskaites par firmas un klientu savstarpējiem norēķiniem ar kur iem ir saistīts aģents. Piemērām uzzināt par firmas klientu parādiem.
 • Aģents var veikt darbības, kas ir saistītas ar jaunu pasūtījumu noformēšanu preču saņemšanai firmas klientam.
Klienta attālināta darba vieta
 
Darbs ar klientu notiek sekojošā kārtībā:
 • Caur jūsu firmas Internēt - lapu klients veic autorizāciju ka sistēmas lietotājs, sistēma viņam piešķir attiecīgas pieejas tiesības ka klientam.
  Pēc autorizācijas:
 • Klient var saņemt pieejamo operatīvo informāciju. Klients var apskatīt preču asortimentu, uzzināt par saviem norēķiniem ar piegādātāja firmu.
 • Klients var izvēlētiem viņam nepieciešamas preces un sastādīt pasūtījumu.
 • Firma izvēlās kuras atskaites un dokumenti būs pieejami klientam.
Visas darbības iet caur internētu reālā laika režīma.

Tehnoloģijas un risinājumi
 

Piedāvātais risinājums tika veikts uz ASP (Active Server Pages) tehnoloģijas, kura tika realizēta uz Microsoft lnternet lnformation Server, kas ļauj saskaņot sistēmas "1C: Uzņēmums" iekšējas valodas iespējas ar lnternet iespējām priekš izdzēstas pieejas datiem un lietotāju interfeisu projektēšanai.

 • Ekstranet. Nodzēsto darba vietu veidošana, operatīva informāciju kopdarbība ar partneriem un pasūtītājiem (izdzēsta noliktava, izdzēstais tirdzniecības punkts un t.t.).

 • lnternet. Pielikumu izstrāde elektroniskai komercijai un klientu informatīvai apkalpošanai (internēt - veikali, īsziņas dienests un t.t.).

 • Internet - interfeisa izstrādes līdzekļu ierobežojumu trūkums. Internēt - pielikuma projektēšanas laikā var tikt izmantotas visas internēta iespējas. Tas ļauj risināt dažveidīgus uzdevumus - sākot no specializētu saitu izveidošanas līdz lēmumu iecelšanai jau esošajos saitos ar to dizaina saglabāšanu.

 • Lietotāju sesijas kontrole. Izmantojot internēt -paplašināšanu ir paredzēts lietotāju sesiju kontroles mehānisms, kas ir realizēts uz Microsoft lnternet lnformation Server.

 • Datu apstrādes sadalīšana starp vairākiem datoriem ar mērķi paaugstināt ražotspēju. Lietotāju prasības var sadalīties starp sistēmas 1C: Uzņēmums eksemplāriem, kuras tiek veiktas uz vairākiem datoriem, kas ir apvienoti vienā tīklā.


top

SIA 'ILEAR'
Edisoft
Telema
VGK
Debets-Kredīts