AnyDesk
Download AnyDesk
DEMO

Finansu plānošana


Programma «Finansu plānošana» uz populārās programmas "1C: Uzņemums" bāzes paredzēta organizācijas darbības finansu rezultātu plānošanai un analīzei. Programma ietver sevī finansu plūsmu uzskaites vadības instrumentu uzņēmumā. Ar tās palīdzību var atrisināt visdažādākos uzdevumus organizācijas darbības finansu rezultātu plānošanā un analīzē:

  • Sastādīt neierobežotu skaitu savstarpēji saistītu, jebkuras sarežģītības pakāpes finansu budžetus, kā standarta (ieņēmumu un izdevumu budžets, naudas plūsmas budžets, norēķinu ar piegādātājiem budžets), ta arī specializētos;

  • operatīvi izsekot pašreizējo rentabilitāti un uzņēmuma līdzekļu struktūru ar sekojošu savstarpēju grāmatvedības datu kontroli;

  • iegūt atskaites par faktiski atspoguļotajām un saimnieciskajām darbībām, tādos šķērsgriezumos, kādus prasa uzņēmuma menedžments, saišu veidošanas ar citām uzņēmuma uzskaites sistēmām (grāmatvedības, tirdzniecības) ceļa;

  • veikt finansu un stratēģisko plānoto un faktisko uzskaites datu analīzi;

  • realizēt budžeta izpildes plāna-faktu analīzi ar absolūtajām un relatīvajām reālo uzņēmuma finansu-saimnieciskās darbības rezultātu atkāpju no ieplānotā aprēķinu.

Uzskaites programmas objekts ir finansu (naudas) rādītāji, konfigurācija nav paredzēta plānošanai un uzskaitei naturālās (daudzuma) mērvienībās.top

SIA 'ILEAR'
Edisoft
Telema
VGK
Debets-Kredīts