AnyDesk
Download AnyDesk
DEMO

Modulis: Paplašinātā alga

Universālā Latvijas konfigurācija “Grāmatvedība”, izstrādāta uz programmas “1C: GrāmaUzņemums” bāzes, adaptēta grāmatvedības uzskaites ieviešanai saskaņā ar LR likumdošanu, izstrādāta sarežģītas darba algas aprēķina automatizēšanai.

Modulis ”Paplašinātā alga” ļauj kombinēti aprēķināt algu pēc dažādām darbu kategorijām:
 • pēc likmes
 • pēc gabaldarba tarifa likmes
 • pēc laika tarifa likmes.
Papildus piemaksu aprēķināšana:
 • par nakts darbu
 • par dežūru
 • par darbu apvienošanas kārtībā
 • summu
 • procentiem
 • par vidējās izpeņas summu
 • premiālās
 • atvaļinājuma
 • pēc slimības lapas.
Kā arī veikt ieturējumus no darba algas
 • par alimentiem
 • citām izmaksām, kuru nepieciešamība var rasties uzņēmumā.
Modulis ”Paplašinātā alga” papildināts ar rokasgrāmatām no grupas «Darba alga»:
 • Norēķinu veidi
 • Grāmatvedības operācijas
 • Aprēķinu un ieturējumu tipi
 • Nodokļu veidi
 • Algas laukumu nosaukumi.
Programma ”Paplašinātā alga” kopā ar tipveida konfigurāciju “Grāmatvedība” no uzņēmuma “Fast Soft” ļauj Jums veikt pilnvērtīgu grāmatvedības uzskaiti Jūsu uzņēmuma. Programmai “Grāmatvedība” sastāvā ir visi galvenie moduļi grāmatvedības uzskaites veikšanai – pakalpojumu un preču-materiālo vērtību uzskaitei, banka, kase, avansa norēķini, darba alga, pamatlīdzekļi, mazvērtīgais inventārs, valūtas uzskaite, visas regulārās VID atskaites, bilance, peņas –zaudējumu aprēķins u.t.t.
 

Dokuments „Darba laika uzskaites lapa”
 

top

SIA 'ILEAR'
Edisoft
Telema
VGK
Debets-Kredīts