AnyDesk
Download AnyDesk
DEMO

Automatizācijas sistēma - Autoserviss un Autoveikals

DEMO

Programma „Autoserviss un Autoveikals”, balstīta uz programmu „1С:Uzņēmums”, izstrādāta, lai nodrošinātu autoservisu darba un autotransportu pārdošanas automatizāciju. Programma sniedz iespēju uzskaitīt ne tikai rezerves daļu apgrozījumu, bet arī remonta darbu apjomu.

Lai nodrošinātu automatizēto klienta autotransporta remontu un auto transportu pārdošanas uzskaiti izmanto šādus katalogus, dokumentus un atskaites:

 • Katalogs „Automašīnas” - paredzēts jebkura klienta auto transporta reģistrēšanai, kurš kaut reizi ir pārdots klientam vai bijis autoservisa remontā, vai kuram ir pārdotas rezerves daļas. Katalogā tiek ierakstīta šāda informācija par autotransportu:
  • Modelis, komplektācija un automašīnas aprīkojums.
  • VIN numurs, šasijas numurs, dzinēja numurs, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs utml.
  • Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības dati.
  • Klients, kuram pieder dotais transportlīdzeklis.
  • Papildus autotransporta parametri.
  • Ievadītā autotransporta kontrole un unikalitāte.

 • Dokuments „Pieteikums” – fiksē autotransporta stāvokli pirms remonta, darbu sarakstu, kurus vajadzētu izpildīt un rezerves daļu sarakstu, kuras vajadzētu nomainīt, lai veiktu dotā transportlīdzekļa remontu. Pieteikums ir sastādīts pēc sākotnējās apskates rezultātiem. Dokuments ļauj rezervēt detaļas noliktavā uz remonta veikšanas laiku. Programma ļauj pārraudzīt noliktavā trūkstošo rezerves daļu pasūtījumu procesu piegādātājiem.
   
 • Dokuments „Pasūtījums-Norīkojums” - ļauts veikt darbu izpildi (remontu, tehnisko apkalpošanu, garantijas remontu) un klientiem pārdot transportlīdzekļu rezerves daļas. Dokumenta ievadīšana var tikt veikta uz dokumenta „Pieteikums” pamata ar automātisku darbu sarakstu un rezerves daļu aizpildīšanu.
   
 • Dokuments „Pacēlāja darba grafiks” - var plānot aizņemtību un analizēt autoservisa darba vietu izmantošanu.
   
 • Īstenoti dažādi mehānismi darbu izmaksas veidošanai: pamatojoties uz standarta stundām vai noteiktām cenām pēc cenu lapas. Dažādu atlaižu piemērošana klientiem.
   
 • Rezerves daļu katalogs satur papildus parametrus, tādus kā „Kataloga numurs”. Programma ļauj izvēlēties rezerves daļas, ieskaitot to analogus.
   
 • Izstrādātas dažādas atskaites, kuras parāda darbību vēsturi ar autotransportu, klientu, rezerves daļu apgrozījumu un atlikumus, izpildīto darbu daudzumu, tai skaitā atsevišķu apakšnodaļu, darbnīcu vai meistaru šķērsgriezumā.
   
  Nodrošināta datu pārnešana no programmas „Autoserviss un Autoveikals” uz programmu „Grāmatvedība”, kura ir izstrādāta uz programmas „1С:Uzņēmums” bāzes.


top

SIA 'ILEAR'
Edisoft
Telema
VGK
Debets-Kredīts