AnyDesk
Download AnyDesk
DEMO

Automatizācijas sistēma - NAMU PĀRVALDE

Prezentācija (PowerPoint Viewer)

Buklets (Adobe Reader)

DEMO

Programma «Namu pārvalde», balstīta uz programmu „1С: Uzņēmums”, paredzēta namu pārvaldes vai uzņēmumu, kuri nodarbojas ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, uzskaites automatizācijai norēķiniem ar dzīvokļa īpašniekiem, īrniekiem vai nomniekiem.

Programma «Namu pārvalde» paredzēta:

 • Veidot visu objektu sarakstu, kuri atrodas namu pārvaldes vadībā: mājas, dzīvokļi, nomājamās telpas.
  Uzskaite ar precīziem raksturojumiem par katru objektu:
  • Platība: kopējā, dzīvojamā, balkoni, lodžijas utt.;
  • Skaitītāju esamība: kopējie un individuālie;
  • Mājas iedzīvotāju skaita izmaiņas;
  • Liftu esamība;
  • Nomnieku personālie vai juridiskie dati;
  • Ziņas par līgumiem;
  • Ziņas par sniedzamajiem pakalpojumiem utt.

 • Veikt visu pakalpojumu uzskaiti - gan namu pārvaldei sniegtos pakalpojumus no piegādātāju puses, gan no namu pārvaldes sniegtos pakalpojumus.
   
 • Katrs pakalpojums ietver sevī elastīgi regulējamu aprēķina algoritmu, kā arī sniegto pakalpojumu maksas summas sadalīšanu starp visiem pakalpjumu lietotājiem: pēc skaitītāja, pēc platības, pēc mājas iedzīvotāju skaita, pēc pieslēgumu skaita, vienādi katram dzīvoklim, pēc tarifa, proporcionāli dienām, kad tika izmantots pakalpojums, rēķins par pakalpojumu ar priekšapmaksu vai rēķins par pakalpojumu pēc fakta utt.
   
 • Iespējamo pakalpojumu neierobežotais skaits un regulējamais algoritms ļauj programmas lietotājam izveidot jebkurus pakalpojumus ar nepieciešamajiem algoritma aprēķiniem.
   
 • Veikt neierobežota daudzuma objektu uzskaiti: mājas, dzīvokļus, nomājamās telpas.
   
 • Izveidot un drukāt apmaksas kvītis īrniekiem par sniegtajiem pakalpojumiem. Kvītis var būt piemērotas lietotāja prasībām un var saturēt visu nepieciešamo informāciju par aprēķiniem, kā arī jebkuru citu informāciju.
 • Izveidot dažādas papildus analītiskās un grāmatvedības atskaites.

Nodrošināta datu pārnešana no programmas „Namu pārvalde” uz programmu „Grāmatvedība”, kura ir izstrādāta uz programmas „1С:Uzņēmums” bāzes.

Programma «Namu pārvalde» ļauj automatizēt darbu kā lielām namu pārvaldēm ar neierobežotu māju un dzīvokļu skaitu, tā arī nelielam kooperatīvam ar dažām mājām.


top

SIA 'ILEAR'
Edisoft
Telema
VGK
Debets-Kredīts