AnyDesk
Download AnyDesk
DEMO

Grāmatvedības uzskaites automatizācijas sistēma - GRĀMATVEDĪBA

Buklets (Adobe Reader)

DEMO

Programma „Grāmatvedība”, balstīta uz programmas „1С:Uzņēmums” bāzes, automatizē visas grāmatvedības uzskaites sadaļas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. Programma ir universāls risinājums finanšu un analītiskās uzskaites veikšanai organizācijām ar jebkuriem darbības veidiem. Programma paredzēta kā lieliem uzņēmumiem, tā arī individuāliem komersantiem.

Kā pamatinformācija programmā ”Grāmatvedība” ir operācija, kura atspoguļo reālo saimniecisko operāciju. Pamatojoties uz ievadītajiem dokumentiem, automātiski veidojas grāmatojumi, kas ļauj ātri ievadīt lielu to daudzumu. Operācijas un grāmatojumus var ievadīt arī manuāli.

Visu grāmatvedības uzskaites sadaļu automatizācija

 • preces un pakalpojumi, darbu izpilde, produkcijas ražošanas uzskaite;
 • savstarpējie norēķini ar organizācijām; bankas un kases operācijas, valūtu operāciju uzskaite;
 • pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi, materiāli un mazvērtīgais inventārs;
 • norēķini ar avansa norēķinu personām, norēķini par darba algu;
 • norēķini ar budžetu un citas uzskaites sadaļas.

Jebkuru pirmdokumentu ievade, glabāšana un izdruka

 • preču pavadzīmes, faktūrrēķini, pārvietošanas pavadzīmes, norakstīšanas akti;
 • maksājumu uzdevumi un naudas ieņēmums bankas kontā, savstarpējo norēķinu akti;
 • kases ieņēmumu un izdevumu orderi, avansa norēķini, kases maiņas atskaites;
 • akti pamatlīdzekļiem: ieviešanas ekspluatācijā, norakstīšanas, pārcenošanas, kapitālais remonts, inventarizācijas;
 • algas aprēķinu un izmaksu pārskati un daudzu citi dokumenti.

Uzskaites iespēju elastība

 • kvantitatīvā uzskaite;
 • daudzdimensiju un daudzlīmeņu analītikā uzskaite;
 • daudzvalūtu uzskaite ar neierobežotu valūtu skaitu.

Darbs ar dokumentiem ļauj organizēt dokumentu ievadi, to pašsakārtošanos dokumentu žurnālos un jebkura dokumenta meklēšanu pēc dažādiem kritērijiem: numura, datuma, summas, klienta.

Informācijas ievadi var veikt krievu vai latviešu valodā. Atskaišu drukas formas - latviešu valodā.

Dažādas atskaites

Programma ietver sevī atskaišu kopu, kas ļauj iegūt informāciju par jebkuru periodu dažādu aspektu griezumā ar nepieciešamo detalizācijas pakāpi.

Sintētiskās un analītiskās uzskaites pārskati:

 • apgrozījuma pārskats;
 • šahveida pārskats;
 • galvenā grāmata;
 • žurnālorderis un konta pārskats;
 • konta analīze periodā un pa datumiem;
 • konta kartīte.

Pārskati pa grāmatvedības uzskaites sadaļām:

 • kases grāmata;
 • dokumentu saraksts;
 • debitoru un kreditoru atskaites;
 • atskaites par pamatlīdzekļiem, precēm un nemateriālajiem aktīviem;
 • atskaites par darba algu;
 • PVN deklarācija un pārskats;
 • bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins un daudzi citi pārskati.

Papildus iekļauti šādi moduļi:

 • maksājumu imports/eksports no/uz banku;
 • atskaišu imports VID-am uz EDS;
 • paplašinātā alga;
 • atvaļinājumu uzkrājumu un aprēķinu izveide;
 • statistikas atskaite ”Darbs 2”;
 • pamatlīdzekļu kustība periodā;
 • atskaite „Intrastat” un citas.

   


top

SIA 'ILEAR'
Edisoft
Telema
VGK
Debets-Kredīts