AnyDesk
Download AnyDesk
DEMO

Programmas "1C: Uzņēmums" apraksts

Programmu sistēma "1C:Uzņēmums" piedāvā plašas automatizētas uzskaites vadīšanas iespējas uzņēmuma, organizācijās un iestādēs, neatkarīgi no tās darbības un īpašuma formas, ar dažādu līmeņu uzskaites sarežģītību. "1C:Uzņēmums" ļauj organizēt grāmatvedības, kadru, tirdzniecības operatīvu un noliktavas efektīvu uzskaiti.

Firma SIA "Fast Soft" piedāvā sekojošus "1C:Uzņēmums" programmas moduļus:

          

Lietotāji var izvēlēties nepieciešamo konfigurācijas komplektu ņemot vērā darbības veidus un konkrētā uzņēmuma struktūras, uzskaites sarežģītības līmeni un citus nosacījumus.

Programma darbojas operatīvās sistēmās: MS Windows 95/98, Windows NTI2000 ar Reģionālo uzstādīšanu - Krievija.


Ērts lietotāju interfeiss
Jauna versija "1C:Grāmatvedība" seko mūsdienas lietotāja interfeisa standartam:
 • "dienas padomi" teiks priekšā efektīvus darba paņēmienus un ērtas sistēmu iespējas;
 • noregulējami instrumentu paneļi ļaus jums ātri piekļūt pie daudz pielietojamām programmas funkcijām;
 • dažādi meklēšanas un filtrēšanas režīmi nodrošinās vajadzīgas informācijas ātru saņemšanu;
 • īsāka konteksta - atkarīga palīdzība paziņos par pieļaujamām darbībām visos programmas darba režīmos.
Administrēšanas attīstītie līdzekļi
Programma "1C:Uzņēmums" iekļauj līdzekļus, kas ļauj sistēmas administrātoram:
 • organizēt sistēmas lietotāju kontroli
 • uzstādīt lietotājiem sistēmas iekļaušanas paroles
 • izvēlēties piemērotas tiesības lietotājiem informācijas piekļūšanai, kuru apstrādā sistēma
 • formēt individuālos lietotāju interfeisus, kas iekļauj izvēlni un instrumentu paneļus
 • apskatīt strādājošo lietotāju sarakstu
 • saņemt lietotāju darba vēsturi.
Elastība un regulēšanas iespējas
Programmas "1C:Uzņēmums" sastāvā iekļauts Konfigurātors, kas ļauj adoptēt sistēmu pie jebkādām sistēmas īpašībām konkrētā uzņēmuma:
 • regulēt sistēmu uz dažāda veida uzskaitēm un realizēt jebkādu uzskaites metodoloģiju
 • izveidot jaunus katalogus pēc pašizvēlētas struktūras
 • koriģēt esošos un izveidot jaunus katalogus pēc pašizvēlētas struktūras, koriģēt esošos un izveidot nepieciešamus jaunus dokumentus ar izvēlēto struktūru
 • koriģēt formas funkcijas un ārējo izskatu informācijas ievadīšanai
 • mainīt dokumentu ekrāna un drukas formas
 • izveidot jaunus žurnālus darbam ar dokumentiem un pēc brīvas izvēles sadalīt dokumentus žurnālos
 • koriģēt formas un standartu atskaišu formēšanas algoritmus
 • izveidot jebkādas papildus atskaites un informācijas apstrādāšanas procedūras
 • aprakstīt sistēmas elementu funkcijas uz uzstādītas valodas.
Apjomu variācija
Tirdzniecības uzņēmumiem ar dažādu lietotāju skaitu un dažādiem veicamo operāciju apjomiem tik piedāvātas dažādas programmas "1C:Uzņēmums" versijas:
 • vienam lietotajam
 • tīkla versija
 • versija priekš SQL (klients - serveris).
  Parejot no vienas versijas uz citu automātiski saglabājas visa ievadīta informācija.

 • Atvērtība un pieļaujamība
  Programma "1C:Uzņēmums" satur dažādus līdzekļus sasaistei ar citam programmām:
  • informācijas importa un eksporta iespēja caur teksta failiem ļaus apmainīt datus faktiski ar jebkādu programmu
  • uzstādīta valoda satur līdzekļus darbam ar formāta DBF failiem.
  Programma "1C:Uzņēmums" uztur mūsdienīgus līdzekļus pielikumu integrācijai: OLE, OLE Automation un DDE. Šo līdzekļu izmantošana pieļauj:
  • vadīt citu programmas darbu, izmantojot uzstādīto valodu. Piemērs - formēt atskaites un grafikus Microsoft Excel formāta
  • saņemt pieeju no citam programmām pie programmas "1C:Uzņēmums" datiem
  • ielikt dokumentos un atskaitēs programmas "1C:Uzņēmums" objektus, kuri tika izveidoti ar citu programmu palīdzību. Piemērs - ielikt pirmdokumentos firmas logotipu
  • izvietot zīmējumus un grafikus dokumentos un atskaitēs.
  Darbs ar sadalītam informācijas bāzēm
  Galvenais darba līdzekļu uzdevums darbam ar sadalītām informācijas bāzēm - automatizē tas uzskaites vienotas sistēmas organizāciju uzņēmumos, kuros ir teritoriāli attālināti objekti: filiāles, noliktavas, veikali, pasūtījumu pieņemšanas punkti un citas līdzīgas apakšvienības, kas nav saistītas ar lokālo tīklu.
  Sadalīto informāciju bāzes vadības līdzekļu izmantošana neierobežo sistēmas lietotāju darbību. Sistēma automātiski seko visām sistēmas datu izmaiņām un nodot tas sakara ar sinhronizētam likumu aprakstiem.

  top

  SIA 'ILEAR'
  Edisoft
  Telema
  VGK
  Debets-Kredīts